Adhi lanat dunya tayen

Adhi lanat dunya tayen
Sari dunya daran hu

Jain raah sahab kharch na kiti
Lain ghazab deyan maran hu

Piyovan kolon put kuhave
Bhath dunya makkaran hu

Tark jinhan dunya thin kiti
Lain bagh baharan hu