Akheen surkh te moonhin zardi

Akheen surkh te moonhin zardi
har walon dil aahin hu

Muha muharr khushboi wala,
ponhta wanj kidayin hu

Ishaq mushak na chupe rehnde,
zahir theen uthayin hu

Nam faqeer tinhaan da bahu
jin la makani jayin hu