ਖੋਜ

ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ

ਆਵੋ ਅਸਲੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਲੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬੇਕਾਰੀ ਹੱਥੋਂ, ਆਲਮ ਮੁਕਤ ਕਰਾਈਏ।

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی
ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਆਲਮ Picture

ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਆਲਮ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਬੰਡਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਆਪ ਦੀ ...

ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਆਲਮ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ