ਖੋਜ

ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣ ਦਾ

ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕੀ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਏ ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਏ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨੱਚਣ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਵੱਸਣ ਦਾ ਜੰਮ ਜੰਮ ਹੱਸੋ ਪਰ ਸਾਥੋਂ ਹੱਕ ਨਾ ਖੋਹਵੋ ਹੱਸਣ ਦਾ ਕੁਦਸੀ ਓਸ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਨੂੰ ਵਿਹਲ ਮਿਲੇ ਕੁਝ ਲਿੱਖਣ ਦਾ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی
ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਕੁਦਸੀ Picture

ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਕੁਦਸੀ ਨਾਰੰਗ ਮੰਡੀ ਈਜ਼ਲਾ ਸ਼ੇਖ਼ੁ ਪੁਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ...