ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ

ਆਜ਼ਮ ਸਮੂਰ

ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਦਾ ਸੂਰਜ
ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ
ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਥੇ ਮੈਂ ਈ ਪਿੱਠਨਾ
ਭੌਰ ਭਈ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿੜ ਪੈਣਾ
ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਰਾ
ਇਹ ਪਲ ਝੜਿਆ ਇਹ ਪਲ ਖਿੜਿਆ
ਮੈਂ ਇਹ ਪਲ ਹਾਂ ਸਮੇ ਦੁਆਰਾ
ਵਗਦੀ ਜਾਏ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਆਜ਼ਮ ਸਮੂਰ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ