ਸੂਰਤ ਸੀਰਤ

ਗ਼ੁਲਾਮ ਸਾਬਰ ਹੈਦਰ

ਸੂਰਤ ਸੀਰਤ ਸ਼ੀਸ਼ਿਓਂ ਦਿਸਦੀ ਏ ਵਿਚੋਂ ਅੱਖ ਬਸੀਰ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਇਕੋ ਰੁਖ਼ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਵੇਖਣਾਂ ਐਂ ਦੋਵੇਂ ਰੁਖ਼ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਨੇੜੇ ਦਰ ਯਤੀਮ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੁੰਡਲ ਜ਼ੁਲਫ਼ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਐਨਕ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਹੈਦਰੀ ਤੋਂ ਜਲਵੇ ਬਦਰ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi