ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਗ਼ੁਲਾਮ ਸਾਬਰ ਹੈਦਰ

ਪਾਕ ਦੇਸ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਉਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਖਰੋਚਿਆ ਏ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੀਲਣਾ ਸੀ ਕ਼ਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਤਾਂ ਦਬੋਚਿਆ ਏ ਵੱਖ ਚੌਂਤਰਾ ਕਰੀਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਸੋਚਿਆ ਏਏ ਖ਼ੂਨ ਅੱਖ ਦੀ ਤਲ਼ੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੇਸ ਦਾ ਚੌਂਤਰਾ ਪੋਚਿਆ ਏ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇਂ ਉਂਜੇ ਚਮਨ ਅੰਦਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨ ਬਦਲੇ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਤੇ ਹੈਦਰੀ ਨੂਰ ਵਸੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੜਾ ਈ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਬਦਲੇ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਗ਼ੁਲਾਮ ਸਾਬਰ ਹੈਦਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ