ਚਿੜੀਆਂ

ਤੌਕੀਰ ਚੁਗ਼ਤਾਈ

ਚਿੜੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡਾਰੋ ਡਾਰ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਵਣਜ ਘਾ ੍ਰਰ ਡੱਡੂ ਬਣੀਆਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਬੋਲੇ ਠੱਡੀ ਵਾਊ ਨੇ ਝੋ ਲੀਏ ਅੱਖੀਆਂ ਵਗੀਆਂ ਹੋਲੇ ਹੋਲੇ ਖ਼ਾਲੀ ਮੰਜੀਆਂ ਹੱਥ ਟੱਟੂ ਲੈ ਵਾਨਦਾ ਹੁਜਰਾ ਛੱਤ ਪਸਾਰ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਵਣਜ ਘਾ ੍ਰਰ ਕਾਂ ਲੰਘਾਵਾਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਤਾਰੇ ਬੂਹੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਮਾਰੇ ਰੋਵਣ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੌਬਾਰੇ ਦਿਲੇ ਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਥੀਆ ਬਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਵਣਜ ਘਾ ੍ਰਰ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਤੌਕੀਰ ਚੁਗ਼ਤਾਈ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ