ਖ਼ਲੀਲ ਆਜ਼ਾਦ

ਖ਼ਲੀਲ ਆਜ਼ਾਦ

ਖ਼ਲੀਲ ਆਜ਼ਾਦ

ਖਲੀਲ ਆਜ਼ਾਦ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਖ਼ਲੀਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ