Today is / 09 June, 2023

ਖੋਜ

ਡਰੀਂ ਨਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ

ਡਰੀਂ ਨਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਰੱਖੀਂ ਆਸ ਸਵੇਰੇ ਤੋੰਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲੱਭੇ ਨਾ ਰਸਤੇ ਟੀੜ੍ਹੇ ਮੀੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੂਰਜ ਡਰਦਾ ਨ੍ਹੇਰੇ ਤੋਂ ਰੋ ਰੋ ਯਾਦਾਂ ਨਯੇ ਸੋਚਦੇ ਸੁਣੇ ਵੇਹੜੇ ਤੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗਾਈਆਂ ਲੱਸੀ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਵਛੇਰੇ ਤੋੰਂ ਹਰ ਨੇਅਮਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਕ ਮੌਲਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦ ਮੁਨੱਵਰ ਨਿਕਲੇਂਗਾ ਦੋ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی