ਮੰਗਣ ਰਕਮ ਉਧਾਰੀ ਸਾਥੋਂ

ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਆਲਮ ਗੋਗਾ

ਮੰਗਣ ਰਕਮ ਉਧਾਰੀ ਸਾਥੋਂ ਨਈਂ ਨਿਭਦੀ ਹਨ ਯਾਰੀ ਸਾਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨੱਕ ਨੱਕ ਆਏ ਹੋਏ ਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੰਗ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਥੋਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆਨ ਫੜੀ ਗਈ ਨਾ ਲਾਰੀ ਸਾਥੋਂ ਐਵੇਂ ਗ਼ੁੱਸਾ ਕਰ ਬੈਠੀ ਐਂ ਗੱਲ ਤੇ ਸਨ ਲਾ ਸਾਰੀ ਸਾਥੋਂ ਮਾਸ਼ੂਕ ਈ ਰਹਿ ਮਾਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾ ਨਾ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਸਾਥੋਂ ਟੀਮ ਮੁਸਲਸਲ ਹਾਰ ਰਈ ਏ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਥੋਂ ਗੋਗੀਆ ਖ਼ੋਰਿਆ ਕਾਹਦੇ ਬਦਲੇ ਲੇਨ ਡਿਆ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਥੋਂ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਆਲਮ ਗੋਗਾ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ