ਵਾਫ਼ਰ ਕੋਲ਼ ਜੇ ਹੋਣ ਰੁਪਈਏ

ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਆਲਮ ਗੋਗਾ

ਵਾਫ਼ਰ ਕੋਲ਼ ਜੇ ਹੋਣ ਰੁਪਈਏ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਮੁੱਲ ਈ ਲਈਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਿਭਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁੱਝ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਜ ਦੀ ਲੱਭੇ ਨਾ ਕੁੱਝ ਦਈਏ ਨਾ ਕੁੱਝ ਲਈਏ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਕੁੱਝ ਨਈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਨਾ ਦਈਏ ਬਚਏ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਜਾ ਉਧਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਹਈਏ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੱਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਕਰਲੋ ਤਹਈਏ ਸੁਣਿਆ ਏਦਾਂ ਚਾਹਤ ਵਧਦੀ ਆ ਹਾਂ ਗੋਗੀਆ ਲੜ ਨਾ ਪਈਏ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਆਲਮ ਗੋਗਾ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ