ਚੀਨੀ

ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਆਲਮ ਗੋਗਾ

ਬਈ ਗਾਮੂ ਨੂੰ ਕੀਹਨਦੀ ਉਹਦੀ ਇਕ ਸਹੇਲੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਤੋਂ ਬੈਲੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਈਂ ਕੋਈ ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨੀ ਮੈਂ ਨਈਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਮਾਸ਼ੂਕ ਹਾਲਾਂ ਫਟੀਕਾਂ ਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਬੱਸ ਆਪਣੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਗਾਮੂ ਕਿਹੰਦਾ ਤੁਸੀ ਕਰੋ ਜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਰੇ ਤੇਰੀ ਕਸਮੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਥਕੇਵਾਂ ਜੇ ਆਖੀਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਕਢ ਨਹਿਰ ਦੇਵਾਂ ਵੇ ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵੇ ਕਰ ਸਕਣਾ ਐਂ ਕੰਮ ਭਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਲੈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ؐਯਂ ਮਨਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਲਿਆਦੇ।

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਆਲਮ ਗੋਗਾ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ