ਖੋਜ

ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਪਈ ਕਿੰਜ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ

ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਪਈ ਕਿੰਜ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਹਰ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅਜ਼ੀਮ ਹੋ ਗਈ ਸਕੀਮ ਕਿੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾੜੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਤਿਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਈ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੋਗਾ ਜੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਥੇ ਚੀਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫ਼ੀਮ ਹੋ ਗਈ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی
ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਆਲਮ ਗੋਗਾ Picture

ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਆਲਮ ਗੋਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਿਆਂ ਵਿਚੋ...

ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਆਲਮ ਗੋਗਾ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ