ਡਰ

ਸ਼ਫ਼ਕਤ ਅਹਿਮਦ ਇਵਾਨ

ਡਰ ਏ ਮੈਨੂੰ ਐਂਵੇਂ ਈ ਕਿਦਰੇ ਖਣਿਜ ਨਾਂ ਜਾਵਾਂ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਜਿ ਨਾਂ ਜਾਵਾਂ ਲੌ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਈ ਬੁਝ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਡਰ ਏ ਮੈਨੂੰ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸ਼ਫ਼ਕਤ ਅਹਿਮਦ ਇਵਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ