ਸ਼ਫ਼ਕਤ ਅਹਿਮਦ ਇਵਾਨ

ਸ਼ਫ਼ਕਤ ਅਹਿਮਦ ਇਵਾਨ ਮੰਡੀ ਬਹਾ-ਉੱਦ-ਦੀਨ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਤਾਅਲੁੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ। ਆਪ ਮੁਖ਼ਤਸਰ ਤੇ ਜਾਮਾ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜੀ ਮਿਸਾਈਲ ਵੀ ਨੇਂ ਤੇ ਹਿਜਰ ਵ ਵਿਸਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਏ।

ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਕਰਿਪਟ ਚੰਨੋ।

Roman   ਗੁਰਮੁਖੀ   شاہ مُکھی

ਕਵਿਤਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ