ਤਾਜ ਮਹਿਲ

ਸ਼ਫ਼ਕਤ ਅਹਿਮਦ ਇਵਾਨ

ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨਾ ਵੱਸ ਨਈਂ ਮੇਰਾ ਬੱਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸਮਝੀਂ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸ਼ਫ਼ਕਤ ਅਹਿਮਦ ਇਵਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ