ਨਹੀਂ ਨਿਰੇ ਈ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਹਨਢਦਾ

ਤਨਵੀਰ ਬੁਖ਼ਾਰੀ

ਨਹੀਂ ਨਿਰੇ ਈ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਹਨਢਦਾ, ਵੱਲ ਜੈਨ ਹੰਢਾਣ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਰ ਭੁੱਕੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਚਸਕਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇਂ ਰਾਹ ਚ ਓਪਰੇ ਵੀ, ਮਜ਼ਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਢਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਢੰਗ ਬਨਦੇਤਕਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਏ, ਧੰਦਾ ਲਿਖਣ ਲਖਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਤਰ ਬੰਦੇ ਬਨਾਣ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ ਇੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਵੇ, ਚੱਜ ਨੇਕੀ ਕਮਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਕੋਠੇ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਖ਼ਬਤ ਉਸਰੇ ਢਾਵਨ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਦੂਤੀ ਗਲੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇਂ, ਰਾਹ ਯਾਰ ਤਕ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ ਮਲਕੜੇ ਉਸ ਥਾਉਂ, ਜਿਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁਹਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਏਸ ਪੀਰੀ ਪਰੀਦੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਾਲੀ, ਨਹੀਂ ਛਾਣ ਕੋਈ ਮਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰੀਂ ਪੈਣ ਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਏ ਹੋਰ ਜਿਹੀ, ਮਜ਼ਾ ਹੱਥ ਚੁਮਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਫ਼ਿਰ ਮਸੀਤ ਚ ਬੰਬ ਚਲੇ, ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦ ਤਨਵੀਰ ਕਿਨ੗ੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ ਦੇ ਨਗ਼ਮੇ ਫੋੜ ਅਤੇ, ਵੇਲ਼ਾ ਗ਼ਜ਼ਲ ਸੁਨਾਣ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਤਨਵੀਰ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ