ਅਹਿਸਨ ਬਾਜਵਾ

ਅਹਿਸਨ ਬਾਜਵਾਅਹਿਸਨ ਬਾਜਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ, ਲਖੀਕ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਾਰ ਹਨ। ਆਪ ਨੇਂ ਮਆਸ਼ੀਆਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ।

ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਕਰਿਪਟ ਚੰਨੋ।

Roman   ਗੁਰਮੁਖੀ   شاہ مُکھی

ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ