ਦਿਲ ਦਾ ਵਰਕਾ ਉਂਜ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਜਿਹਾ

ਅਖ਼ਲਾਕ ਆਤਿਫ਼

ਦਿਲ ਦਾ ਵਰਕਾ ਉਂਜ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਜਿਹਾ ਪਰ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਕਲਮ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੀਂ ਚਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਭੁੱਲ ਮੇਰੀ, ਲਗਦਾ ਏ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਵੇਂ ਨਰਗਸ ਨੀਵੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਏ, ਕੀ ਟੁਰਣਾ ਏ ਮੋਰਾਂ ਤੇਰੀ ਟੋਰ ਜਿਹਾ ਨੇੜਿਉਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਚੋਰ ਜੇ 'ਆਤਿਫ਼' ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ-ਜਾਂਦਾ ਜਾਪੇ ਚੋਰ ਜਿਹਾ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਅਖ਼ਲਾਕ ਆਤਿਫ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ