ਅਖ਼ਲਾਕ ਆਤਿਫ਼

1946 – 2021

ਅਖ਼ਲਾਕ ਆਤਿਫ਼ ਸਰਗੋਧਾ ਤੋਂ ਤਾਅਲੁੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ।

ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਕਰਿਪਟ ਚੰਨੋ।

Roman   ਗੁਰਮੁਖੀ   شاہ مُکھی

ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾ