ਗ਼ੁਲਾਮੀ

ਅਲੀਮ ਸ਼ਕੀਲ

ਦੋ ਡੰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਦਲੇ ਖ਼ਾਬ,ਸੋਚਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਗਿਰਵੀ ਨੇਂ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi