ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਚ ਪਿਆਸ ਰਹੀ ਏ

ਅਲੀਮ ਸ਼ਕੀਲ

ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਚ ਪਿਆਸ ਰਹੀ ਏ ਤੇਰੇ ਮੀਲ ਦੀ ਰਹੀ ਏਏ ਗ਼ਾਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਸਾਵੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਅੱਖੀਂ ਲਾਸ ਰਹੀ ਏ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਉਹਦੀ ਬਾਸ ਰਹੀ ਏ ਉਹਦੀ ਇਕ ਉਡੀਕਦੇ ਪਾਰੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਦਾਸ ਰਹੀ ਏ ਸਰਲ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਜਣ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਝਲ ਰਾਸ ਰਹੀ ਏ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਅਲੀਮ ਸ਼ਕੀਲ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ