ਕੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਉਠਾਵੇ ਜੋਸ਼ ਜਵਾਨੀ ਦਾ

ਕੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਉਠਾਵੇ ਜੋਸ਼ ਜਵਾਨੀ ਦਾ
ਝੱਗ ਵਾਂਗੂੰ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਜੋਸ਼ ਜਵਾਨੀ ਦਾ

ਤੁਹਮਤ ਤਾਅਨੇ, ਮਿਹਣੇ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਜਿਹੇ
ਕੀ ਕੀ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਜੋਸ਼ ਜਵਾਨੀ ਦਾ

ਪੁਚ-ਪੁਚ ਕਰਕੇ ਮਸਾਂ ਦਿਲਾਈ ਦਿਲੜੀ ਨੂੰ
ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਕਰ ਧਾਵੇ ਜੋਸ਼ ਜਵਾਨੀ ਦਾ

ਸੁੱਕਿਆਂ ਜਾਣ ਨਈਂ ਦਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ
ਸਾਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਲਾਵੇ ਜੋਸ਼ ਜਵਾਨੀ ਦਾ

ਜੀਹਨੇ ਡੁਬਣੋਂ ਬਚਣੈਂ ਅੱਗਿਉਂ ਹਟ ਜਾਵੇ
ਹੜ੍ਹ ਵਾਂਗੂੰ ਪਿਆ ਆਵੇ ਜੋਸ਼ ਜਵਾਨੀ ਦਾ