ਹਕੀਮ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ
1955 –

ਹਕੀਮ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ

ਹਕੀਮ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ

ਹਕੀਮ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸ਼ੁਕਰ ਗੜ੍ਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਤਾਅਲੁੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ। ਆਪ ਸ਼ੁਕਰ ਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਓ।

ਹਕੀਮ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ