ਕਤਾਹ

ਮਹਿਬੂਬ ਅਲਹਸਨ

ਯਕ ਜਾਨ ਸੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਦੋ ਕਾਲਬ ਇਕ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਦੂਜਾ ਹਬੀਬ ਜਾਲਬ ਉਮਰ ਭਰ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਰਹੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ ਗ਼ਾਲਿਬ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਮਹਿਬੂਬ ਅਲਹਸਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ