ਖੋਜ

ਬਾਪ ਦਾ ਦੁੱਖ

ਆਸਿਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਗਿੱਲ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਝੋਰਾ ਪਿਆ ਫ਼ਿਕਰ ਦਾ ਹੋ ਹੈਰਾਨ ਬੈਠਾ ਦਿਲ ਬੁਰੀਆਂ ,ਗੋਡੇ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਹਾਠਾਂ ਆਏ, ਵੁਟੱਹਾਰਥ ਗ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਾਰੇ ਖੇਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਪਾਲ਼ਾ ਪਿਆ ਕਮਾਂਦਾ ਚਦਹੀਂ ਤਬਕੀਂ ਪਿਆ ਹਨੇਰਾ ,ਕਿਧਰੇ ਲਓ ਨਾ ਦੱਸੇ ਹੰਜੋਂ ਬੱਦਲ਼ ਵਾਂਗ ਵਸਾ ਵੇ, ਮੱਤ ਇਹ ਭਾਂਬੜ ਹਿੱਸੇ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی
ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖ਼ਸ਼ Picture

ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖ਼ਸ਼ ਇਕ ਸੂਫ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ। ਆਪ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਜਿਹਲਮ ਦੀ ਏ ਜਦ ...

ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ