ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਿਦ

ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਿਦ

ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਿਦ

ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਤਮਗ਼ਾ ਖ਼ਿਦਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ' ਦਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਏਸ ਢਬ ਸੇ' ਦੀ ਕੁੱਝ ਸ਼ਾਇਰੀ ਫ਼ੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਿਦ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ