ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇਕ ਸਾਹੂਕਾਰਾ ਲਗਦਾ ਏ

See this page in :  

ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇਕ ਸਾਹੂਕਾਰਾ ਲਗਦਾ ਏ
ਸਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਵਾਂ? ਉਧਾਰਾ ਲਗਦਾ ਏ

ਚੰਗੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਸਰਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕਰੇ
ਹਰ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਲਗਦਾ ਏ

ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੈਂ
ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੱਖ ਸਹਾਰਾ ਲਗਦਾ ਏ

ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਇਸਰਾਂ ਕੀਤੀ ਏ
ਬੰਦਾ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸਪਾਰਾ ਲਗਦਾ ਏ

ਸੁੱਕੇ ਸਹਿਮੇ, ਡਰੇ ਖਲੋਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਦ! ਜ਼ਮਾਨਾ ਲੱਕੜ ਹਾਰਾ ਲਗਦਾ ਏ

ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ