ਔਰਤ

ਸ਼ਫ਼ਕਤ ਅਹਿਮਦ ਇਵਾਨ

ਹਯਾ ਔਰਤ ਵਫ਼ਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਔਰਤ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸ਼ਫ਼ਕਤ ਅਹਿਮਦ ਇਵਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ