ਰੱਖ

ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ

ਕੁਝ ਰੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਲਗਦੇ ਨੇਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਲਗਦੇ ਮਾਵਾਂ ਕੁੱਝ ਰੱਖ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਲਗਦੇ ਕੁੱਝ ਰੱਖ ਵਾਂਗ ਭਰਾਵਾਂ ਕੁੱਝ ਰੱਖ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਵਾਕਣ ਪੁੱਤਰ ਟਾਂਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਕੁੱਝ ਰੱਖ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਵਰਗੇ ਚੋਰੀ ਪਾਵਨ ਕਾਵਾਂ ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਯਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਲਗਦੇ ਚੁੰਮਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਲਾਵਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਵਾਕਣ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕੁੱਝ ਰੁੱਖ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਮੋਢੇ ਚੁੱਕ ਖਡਾਵਾਂ ਕੁੱਝ ਰੁੱਖ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਚੁੰਮਾਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾ ਵਾਂ ਕੁੱਝ ਰੱਖ ਜਦ ਵੀ ਰਲ਼ ਕੇ ਝੂਮਣ ਤੇਜ਼ ਵਗਣ ਜਦ ਵਾਵਾਂ ਸਾਵੀ ਬੋਲੀ ਸੱਤ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲਿਖ ਜਾ ਵਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਰੱਖਦੀ ਜੋ ਨੇ ਆ ਵਾਂ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿਚਗਾ ਵਾਂ ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇਂ ਜੀਵਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦਿਆਂ ਛਾਵਾਂ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ