ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ
1936 – 1973

ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ

ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ

ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਾਣ ਕੀਟਸ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿਚ ਵਿਛੋੜਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਕ ਸਮੁੰਦਰ ਏ- ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਮ ਉਮਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ੧੯੫੭ ਵਿਚ ਸਾਹਤਿਆ ਅਕਾਦਮੀ ਐਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ- ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਗੋਈ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰੰਗ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਪਾਰੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ-

ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ