ਮੰਜੀ ਸ਼ੋਹ ਦਰਿਆ

ਵਜਾਹਤ ਮਸਊਦ

ਲੰਘਦੀ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਆਉਂਦੀ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇਂ ਸਮੇ ਦਾ ਗਠੜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਏ ਲੈ ਈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਰੋਹ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਰੌਹ ਦਰਿਆ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਵਜਾਹਤ ਮਸਊਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ