ਵਜਾਹਤ ਮਸਊਦ

ਵਜਾਹਤ ਮਸਊਦਵਜਾਹਤ ਮਸਊਦ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਤੇ ਐਡੀਟਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ਼ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਪਰ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇਂ ਕਿ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚੋਂ ਚੁਣਵਾਂ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਈਏ ਆਂ।

ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਕਰਿਪਟ ਚੰਨੋ।

Roman   ਗੁਰਮੁਖੀ   شاہ مُکھی

ਕਵਿਤਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ