ਹਮਦ ਬਾਰੀ ਤਾਅਲਾ

ਜ਼ਿਲ ਹੁਮਾ ਬੁਖ਼ਾਰੀ

ਮੈਂ ਸੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪੋਂ ਮਨਵਾਇਆ ਏਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਈ ਆਇਆ ਏਏ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾਇਆ ਏ ਬੱਦਲਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰ ਭਰ ਪਾਣੀ ਫ਼ਸਲੀਂ ਆਨ ਰਿਝਾਇਆ ਏਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਲ਼ ਮਿਲ ਨਾਲ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਗੀਤ ਹੀ ਗਾਇਆ ਏ ਲਹਿਰਾਂ ਸਿਜਦੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੇਵਨ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਏ ਫੁੱਲਾਂ ਖਿੜ ਖਿੜ ਵੰਡੇ ਹਾਸੇ ਅਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਇਆ ਏ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਮਲ ਮਿਲ਼ ਨਾਲ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੰਗ ਲੁਟਾਇਆ ਏ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi