ਰੱਬ ਬਿਨ

ਜ਼ਿਲ ਹੁਮਾ ਬੁਖ਼ਾਰੀ

ਸੋਚ ਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ
ਏਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ

ਹਰ ਸ਼ੈ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਹੁੰਦੀ
ਫੁੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਖ਼ਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ

ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਵੱਜਦੀ ਠੁਮਰੀ
ਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ

ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਕੋ ਹੁੰਦੀ
ਫੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ

ਸੂਰਜ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਨਦਯਯ
ਬਰਫ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਠਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ

ਜਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ
ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ

Read this poem in Roman or شاہ مُکھی

ਜ਼ਿਲ ਹੁਮਾ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ