ਦਿਲ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ, ਰਖਾਂਂ

ਦਿਲ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ, ਰਖਾਂਂ
ਬੂਹੇ ਤੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ, ਰੁੱਖਾਂ

ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦਾ ਗੁੜ ਵੇ ਮਾਹੀ
ਝੱਟ ਝੱਟ ਚੁੱਕਾਂ, ਚਕੱਹਾਂ, ਰੁੱਖਾਂ

ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਡਰ ਜਾਣਾ ਐਂ
ਤਾਹੀਓਂ ਗੱਲ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ, ਰੁੱਖਾਂ

ਜਦ ਵੀ ਸੋਚਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ
ਚਨਨਗ ਜਿਹੀ ਵਿਚ ਕੱਖਾਂ, ਰੁੱਖਾਂ

ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਜੇ ਆਵਯੇ
ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਨਾ ਰੁੱਖਾਂ, ਰੁੱਖਾਂ

ਦਿਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਥਾਂ ਏ ਕਿਹੜੀ
ਕਿੱਥੇ, ਯਾਦਾਂ ਕੱਖਾਂ, ਰੁੱਖਾਂ