ਪੂਰਾ ਇਕ ਅਰਮਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ

ਅਲੀ ਬਾਬਰ

ਪੂਰਾ ਇਕ ਅਰਮਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਹੋਵੀਏ ਬੰਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਮੁੜ ਨਫ਼ੇ ਦਾ ਸੋਚਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕੋ ਕਾਮਲ ਫ਼ਿਰ ਈਮਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਬਾਬਰ ਸੁਖ ਨੇਂ ਪੱਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੁੱਖ ਦਾ ਭੋਰਾ ਦਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਅਲੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ