ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਏ

ਅਲੀ ਬਾਬਰ

ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਚਿੱਟਾ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਏ ਮਾਵਾਂ ਰੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇਸ਼ਕ, ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਐਵੇਂ ਤੇ ਵਿੰਗ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਸੋਚਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਿਅਰ ਬੇਢੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਏ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਅਲੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ