ਅਲੀ ਬਾਬਰ

ਅਲੀ ਬਾਬਰ

ਅਲੀ ਬਾਬਰ

ਅਲੀ ਬਾਬਰ ਕੰਙਣ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਾਅਲੁੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ। ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਨੇਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਈਏ ਨੇਂ।ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਕੰਙਣ ਪੁਰ ਬਣਾਈ-ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਲਾਮ ਆਪ ਦੀ ਲਿਖਤ "ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ " ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਲੀ ਬਾਬਰ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ