ਚੰਗੀ ਗਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ

ਅਮਜਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਮਜਦ

ਚੰਗੀ ਗਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਏ ਉਹ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਇਹ ਰੀਤ ਵਫ਼ਾ ਦੀ ਹਿਜਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਜਿਥੇ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਵਣ ਓਥੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਜੇ ਫ਼ੈਜ਼ ਗੁਜ਼ਰ ਗਾਂ ਥੀਂ ਪਾਨਾ ਏ ਝੱਟ ਘੜੀ ਲਈ ਬਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਅਮਜਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਮਜਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ