ਦਿਲ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ

ਅਮਜਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਮਜਦ

ਦਿਲ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾਅਤ ਨਬੀ ਦਾ ਜਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਖ ਨਾ ਕਦੀ ਬੇਨੂਰ ਹੋਸੀ ਤਈਬਾ ਨਗਰੀ ਦਾ ਜਿਸ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇ ਲਈਯ ਮੈਂ ਦਮ ਦਮ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਬਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਰੂਦ ਜਾਰੀ ਯਾਦ ਨਬੀ(ਅਲੈ.) ਦੀ ਜਦ ਬੇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਵੇਖ ਵੇਖ ਰੌਜ਼ਾ ਰਿਜਨ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਓਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਇਸਰਾਰ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਏ ਉਸ ਤੇ ਜਿਸ ਬਣਦੇ ਨਾਮ ਨਬੀ (ਅਲੈ.) ਤੇ ਘਰ ਨਿਸਾਰ ਕੀਤਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਮਜਦ ਜਿਨ੍ਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ(ਅਲੈ.) ਨਾਲ਼ ਈ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਅਮਜਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਮਜਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ