ਮਾਹੀਏ

ਅਮਜਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਮਜਦ

ਮੈਂ ਗਾਵਣ ਗਾਵਾਂਗੀ ਵਲਾਇਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਆਸਯਯ ਊਧਾ ਸਹੁਰਾ ਸੁਝਾਵਾਂਗੀ ۔۔۔ ਕੋਈ ਜਾ ਜ਼ੇ ਉੱਚ ਆ ਯਾਹ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਪਈ ਤੁਕਾਂ ਉਹ ਮੇਮ ਨੂੰ ਆ ਯਾਹ ۔۔۔ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਕਾਂ ਬੋਲੇ ਅਸਾਂ ਐਰ ਪੋਰਟ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਡੋਲੇ ۔۔۔ ਹਨ ਰਾਤ ਹਥੀਰੀ ਆ੓ ਕੋਈ ਡੀਕਦਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਈ ਪਿੱਛੇ ਮਿੱਟੀ ਢੇਰੀ ਆ੓ ۔۔۔ਅੱਖ ਅੱਥਰੂ ਭਰ ਆਸਯਯ ਮਸੀਤੀ ਤੇਲ ਪਾਸਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਹੀਆ ਘਰ ਆਸਯਯ ۔۔۔ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਦਿਆਂ ਅੱਥਰੂ ਢਿੱਲ ਢਿੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ۔۔۔ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਇਆ ਈ ਸਾਵਾ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਵੇਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਲਾਇਤੋਂ ਆਇਆ ਐਯ ۔۔۔ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਂਦੀ ਆ ਹਰ ਨੀਲੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨਫ਼ਲ ਪੜੀਨਦੀ ਆ ۔۔۔ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੁੱਲਾ ਨਦਾ ਰੀਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਡੀਕਨ ਪਏ ਪੁੱਤ ਪੌਂਡ ਕਮਾਂਦਾ ਰੀਆ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi