ਮਾਪੇ

ਬਸ਼ਾਰਤ ਅਹਿਮਦ ਬਸ਼ਾਰਤ

ਮਾਪੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕਢੀਂ ਨਾ ਰੱਬ ਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੱਟੀਂ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ ਜੰਨਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੱਡੈਂ ਨਾ ਬੇ ਅਦਬੀ ਇਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲਾ ਵੇਖੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਖੀਂ ਨਾ ਮਾਪੇ ਹੋਵਣ ਦੁਖੀ ਤੇਥੋਂ ਐਸੀ ਲਾਹਨਤ ਖਟੀਂ ਨਾ ਬਾਬਲ ਦਾ ਦਿੱਲ ਘਰ ਤੇਰਾ ਏ ਵੱਖਰਾ ਕੋਠਾ ਛਤੀਂ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੌਲਤ ਪਾ ਜਾਵੇਂਗਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਥੁੱਕੀਂ ਨਾ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਦੇ ਛੱਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛਟੀਂ ਨਹਾ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਬਸ਼ਾਰਤ ਅਹਿਮਦ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ