ਬਸ਼ਾਰਤ ਅਹਿਮਦ ਬਸ਼ਾਰਤ

ਬਸ਼ਾਰਤ ਅਹਿਮਦ ਬਸ਼ਾਰਤਬਸ਼ਾਰਤ ਅਹਿਮਦ ਬਸ਼ਾਰਤ ਜਰਮਨੀ ਵੱਸਣ ਆਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ। ਆਓ ਪ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਤੀਕ ਪੰਦਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਂ, ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਲਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ "ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਵਰਕਾ" ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਏ।

ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਕਰਿਪਟ ਚੰਨੋ।

Roman   ਗੁਰਮੁਖੀ   شاہ مُکھی

ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ