ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝ ਕਸਵੱਟੀ ਏ

ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝ ਕਸਵੱਟੀ ਏ
ਪਹਿਲਾ ਕਲਮਾ ਰੋਟੀ ਏ

ਜੋ ਬਾਹਮਣ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ
ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਬੂਟੀ ਏ

ਇਕ ਤੇ ਪੈਂਡੇ ਔਖੇ ਨੇਂ
ਦੂਜਾ ਜੁੱਤੀ ਛੋਟੀ ਏ

ਮੈਂ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆਂ
ਪਰ ਨਈਂ ਮੰਦਾ ਖੋਟੀ ਏ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਕਾ ਜੇ
ਜਿਹਦੇ ਹਠ ਵਿਚ ਸੋਟੀ ਏ

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਗੌਹਰ ਵਰਯਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ