ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ

1958 –

ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਇਕਬਾਲ ਕੇਸਰ ਸ਼ਾਇਰ ਤਹਿਕੀਕ ਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇਂ- ਆਪ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਤਹੱਫ਼ੁਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜ ਘਰ ਕਸੂਰ ਬਣਾਇਆ-

ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਕਰਿਪਟ ਚੰਨੋ।
Roman ਗੁਰਮੁਖੀ شاہ مُکھی

ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਕਵਿਤਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ

ਕਿਤਾਬਾਂ