ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ

ਸ਼ਾਹ ਹਸੀਨਾ ਅਸਾਂ ਕੰਙਣ ਪਾਏ

ਸ਼ਾਹ ਹਸੀਨਾ ਸਾਡੇ ਅੱਖੀਂ ਡੋਰੇ
ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ
ਚਾਨਣ ਦੇ ਅਸਾਂ ਫਾਹੇ ਬੱਧੇ
ਅਤੇ ਲੈ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ
ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਪੈੜਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨਾਹੀਂ
ਤਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਘ੍ਘੱਲੇ
ਸ਼ਾਹ ਹਸੀਨਾ ਸਾਡੇ ਅੱਖੀਂ ਡੋਰੇ

ਸ਼ਾਹ ਹਸੀਨਾ ਅਸਾਂ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਬੀਜਿਆ ਕੰਡੇ ਥੋਹਰ ਵੇ
ਕਦ ਪੱਕੇ ਕਦ ਵੱਡੀਏ ਗਾ ਹੀਏ
ਗੱਡ ਦੀਏ ਫ਼ਿਰ ਹੋਰ ਵੇ
ਲਾਵਿਆਂ ਆਪ ਸੁਲਾ ਵੀ ਚੁਗੀਏ
ਆਪ ਵਜਾਈਏ ਢੋਲ ਵੇ
ਸ਼ਾਹ ਹਸੀਨਾ ਅਸਾਂ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ

ਸ਼ਾਹ ਹਸੀਨਾ ਅਸੀਂ ਜੋਗੀ ਹੋਏ
ਸਾਡੇ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ਼ ਯਾਰਾਨੇ
ਲੂੰ ਲੂੰ ਦੇ ਮੁਡ਼ ਆਪ ਲਿੜਾਏ
ਕਰ ਕਰ ਨਿੱਤ ਬਹਾਨੇ
ਅੰਗ ਅੰਗ ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ
ਭਲਕ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ
ਸ਼ਾਹ ਹਸੀਨਾ ਅਸੀਂ ਜੋਗੀ ਹੋਏ

ਸ਼ਾਹ ਹਸੀਨਾ ਅਸਾਂ ਕੰਙਣ ਪਾਏ
ਵਿਚ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਨਗ ਵੇ
ਤੂੰ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ
ਆ ਸੀਨੇ ਨਾਲ਼ ਲੱਗ ਵੇ
ਰਲ਼ ਮਿਲ ਅੜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੱਕ ਹੋਈਏ
ਵੇਖਣ ਆਵੇ ਜੱਗ ਵੇ
ਸ਼ਾਹ ਹਸੀਨਾ ਅਸਾਂ ਕੰਙਣ ਪਾਏ
ਸ਼ਾਹ ਹਸੀਨਾ ਅਸਾਂ ਕੰਙਣ ਪਾਏ

Read this poem in: Roman  شاہ مُکھی 

ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ