ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਖ ਫਿਰਕਾ ਨਦੀ ਹੈ

ਖ਼ੁਆਜਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਫ਼ਰੀਦ

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਖ ਫਿਰਕਾ ਨਦੀ ਹੈ ਕਈ ਖ਼ਬਰ ਵਿਸਾਲ ਆਂਦੀ ਹੀਏ ਵਕਤ ਮਿਲਣ ਮੌਸਮ ਆਈਯ ਲੱਜ਼ਤ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਸਵਾਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀ ਮਾਪਿਓ ਜਾਈ ਕਿਆ ਬਰਦੀ ਕਿਆ ਬਾਂਦੀ ਹੈ ਦਰਦ ਵ ਇਲਮ ਬਰਬਾਦ ਥੀਵਸੇ ਜੰਗਲ਼ ਬੇਲਾ ਸ਼ਾਦ ਥੀਵਸੇ ਵੀਰਾਨਾ ਆਬਾਦ ਥੀਵਸਯੇ ਫ਼ਰਹਤ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਹੈ ਸ਼ਾਦਯਯ ਡਿਓਨ ਲੋਕ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਦੀ ਹਰ ਆਜ਼ਾਰੋਂ ਥਈ ਆਜ਼ਾਦੀਦ ਸਿਵਲ ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਂਝਣ ਜੋਗੀ ਯਮ ਵੀੜ੍ਹਯੇ ਸੜਦੇ ਮਰਦੇ ਖਿੜੇ ਭੈੜੇ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਨਿਖੇੜੇ ਪਲ ਪਲ ਬਾਂਹ ਸਿਰਾ ਨਦੀ ਹੈ ਥੀਆ ਫ਼ਰੀਦ ਸੁਹਾਗ ਸਵਾਇਆ ਮੌਲਾ ਝੋਕ ਨੂੰ ਵਸਾ ਯਾਹ ਰਾਂਝਣ ਮੈਡਾ ਮੈਂ ਆ ਯਾਹ ਜੀਂ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਮਾਣਦੀ ਹੈ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਖ਼ੁਆਜਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ