ਮੈਂ ਕੇਹਾ ਹਾਂ

ਮੁਲਕ ਐਮ ਜ਼ਮੁਰਦ

ਮੈਂ ਇਕ ਭੁੱਲਿਆ ਸੁਫ਼ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ਇਕ ਵਗਦਾ ਅੱਥਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਡੱਕਿਆ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕਲਾਪੇ ਦੀ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪੈਂਡੇ ਗਾਹੁੰਦਾ ਥਲਾਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਦੁਪਹਿਰੀਂ ਪਾਣੀ ਬਣ ਤੁਰ ਸਾਨਦਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਕੇ ਪੁੱਤਰ ਰਲਦੇ ਫਿਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਮੁਲਕ ਐਮ ਜ਼ਮੁਰਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ